Josef Vitvar: D?lník a D?lnice

 • Name D?lník a D?lnice
 • Author Josef Vitvar
 • Date Of Origin 1957
 • Type plastika architektonická
 • Material pískovec
 • Status dobrý, avšak vzhledem k umíst?ní na severním pr??elí porostlé mechy a lišejníky
 • Placement Exteriér
 • Note zástupce investora ozna?il dílo za "...velmi zda?ilé, vyhovující charakteru stavby. Pro prostor nám?stí i pro budovu se stane skute?ným vyvrcholením."
 • Source NA Dílo; STRAKO?, Martin. Kulturní domy na Ostravsku v kontextu architektury a um?ní 20. století. Ostrava 2012; Vose?ková; Ponzerová; ??astná
 • Coordinates 49.791173, 18.238593
 • District Záb?eh nad Odrou
 • Localization pr??elí Domu kultury Akord (kdysi NHKG)
 • datum: 2013
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2013
  foto: Roman Polášek