Eva Kršková: Mladý ?ivot

  • Název Mladý ?ivot
  • Autor Eva Kršková
  • Vznik 1961
  • Typ plastika
  • Materiál um?lý kámen
  • Stav praskliny a obití znatelné i po oprav?
  • Umíst?ní Exteriér
  • Poznámka Vose?ková jako spoluautora uvádí K. Pavlise (?); p?íjmení autorky n?kdy uvád?no té? v podob? Krsková; toto?nou sochu vytvo?ila Kr?ková pro pra?ský park Stromovka, kde je v?ak dílo v ?alostném stavu (lavi?ka prasklá nap?l, mladíkovi ura?ena horní ?ást t?la, posprejováno)
  • Zdroj NA Dílo; ??astná; Vose?ková
  • Sou?adnice 49.831419, 18.271048
  • ?tvr? Moravská Ostrava
  • Lokalizace sad Milady Horákové
  • datum: 2015
    foto: Jakub Ivánek
  • datum: 2017
    foto: Jakub Ivánek
  • datum: 2015
    foto: Jakub Ivánek
  • datum: 2013
    foto: Jakub Ivánek
  • datum: 2017
    foto: Jakub Ivánek
  • datum: 2014
    foto: Jakub Ivánek