Karel Vašut: Vít?zství práce

 • Name Vít?zství práce
 • Author Karel Vašut
 • Date Of Origin 1987–1989
 • Type plastika reliéf
 • Material pískovec
 • Status dobrý
 • Placement Exteriér
 • Note p?vodn? zamý?leno pro komunikaci od podchodu na nám. Republiky ke Krajskému výboru KS?, pozd?ji zm?na koncepce a umíst?no na centrální komunikaci tehdej?ího sadu Klementa Gottwalda (nyní Milady Horákové); ??astná datuje 1984, av?ak signatura s datací na so?e sv?d?í o dokon?ení a instalaci sochy teprve v roce 1989 (a?koli prameny hovo?í o hotové, neosazené so?e ji? na konci roku 1988); autorský kolektiv (Va?ut a architekt Old?ich Pra?ák) vybrán ji? 1982, av?ak a? roku 1987 byla schválena architektonická koncepce a ideový zám?r díla; nápis na soklu vytvo?il Vladimír Pavlica; dílo kolaudováno na míst? v dubnu 1989 s uznáním kvality výtvarného návrhu i vlastní realizace
 • Source ZAO Dílo; Karel Va?ut. Fren?tát pod Radho?t?m 2004; ??astná; Vose?ková
 • Coordinates 49.830562, 18.270224
 • District Moravská Ostrava
 • Localization sad Milady Horákové, naproti Krajském ú?adu
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek