Karel Vašut: Vít?zství práce

  • Název Vít?zství práce
  • Autor Karel Vašut
  • Vznik 1987–1989
  • Typ plastika reliéf
  • Materiál pískovec
  • Stav dobrý
  • Umíst?ní Exteriér
  • Poznámka p?vodn? zamý?leno pro komunikaci od podchodu na nám. Republiky ke Krajskému výboru KS?, pozd?ji zm?na koncepce a umíst?no na centrální komunikaci tehdej?ího sadu Klementa Gottwalda (nyní Milady Horákové); ??astná datuje 1984, av?ak signatura s datací na so?e sv?d?í o dokon?ení a instalaci sochy teprve v roce 1989 (a?koli prameny hovo?í o hotové, neosazené so?e ji? na konci roku 1988); autorský kolektiv (Va?ut a architekt Old?ich Pra?ák) vybrán ji? 1982, av?ak a? roku 1987 byla schválena architektonická koncepce a ideový zám?r díla; na soklu m?ly být p?vodn? ver?e, které by vytvo?il pr?myslový designer Vladimír Pavlica, av?ak to nerealizováno; dílo kolaudováno na míst? v dubnu 1989 s uznáním kvality výtvarného návrhu i vlastní realizace
  • Zdroj ZAO Dílo; Karel Va?ut. Fren?tát pod Radho?t?m 2004; ??astná; Vose?ková
  • Sou?adnice 49.830562, 18.270224
  • ?tvr? Moravská Ostrava
  • Lokalizace sad Milady Horákové, naproti Krajském ú?adu
  • datum: 2013
    foto: Jakub Ivánek
  • datum: 2019
    foto: Jakub Ivánek
  • datum: 2015
    foto: Roman Polášek
  • datum: 2014
    foto: Jakub Ivánek
  • datum: 2015
    foto: Roman Polášek
  • datum: 2017
    foto: Jakub Ivánek
  • datum: 2017
    foto: Jakub Ivánek
  • datum: 2014
    foto: Jakub Ivánek