Ji?í Babí?ek: Polopostava

 • Name Polopostava
 • Author Ji?í Babí?ek
 • Date Of Origin 1967–1972
 • Type plastika
 • Material vápenec
 • Status dobrý
 • Placement Exteriér
 • Note v roce 1968 komise povolila p?emíst?ní sochy v rámci areálu; kolaudace po p?emíst?ní teprve roku 1972 (za u?et?ené peníze z rozpo?tu na sochu m?lo vzniknout dal?í dílo do interiéru ?koly, av?ak ji? patrn? nerealizováno)
 • Source ZAO Dílo; sd?lil Ji?í Babí?ek
 • Coordinates 49.794085, 18.228280
 • District Záb?eh nad Odrou
 • Localization p?ed Sportovním gymnáziem Dany a Emila Zátopkových
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  datum: p?elom 70./80. let 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: detail z p?edchozí fotky s plastikou a dekorativní st?nou v pozadí
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula