Vladislav Gajda: Slunce

 • Name Slunce
 • Author Vladislav Gajda
 • Date Of Origin 1967–1973
 • Type plastika
 • Material ?ula mrákotínská
 • Status dobrý; socha dnes prakticky uprost?ed parkovišt?, v neestetickém prost?edí
 • Placement Exteriér
 • Note p?vodn? m?lo být sou?ástí vodní nádr?e u západní vrátnice nemocnice
 • Source ZAO Dílo; Gajda; ??astná; ??astná Poruba; Vose?ková
 • Coordinates 49.827924, 18.161877
 • District Poruba
 • Localization p?ed vstupem do polikliniky Fakultní nemocnice, ul. 17. listopadu
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek