Lubor T?hník, Bohumír Krystyn: Rodina

 • Name Rodina
 • Vanished
 • Author Lubor T?hník Bohumír Krystyn
 • Date Of Origin 1961
 • Destruction 21. století
 • Type mozaika
 • Material keramika
 • Status odstran?no p?i p?estavb? domu roku 2009
 • Placement Exteriér
 • Note rozm?r cca 2,5 x 2,5 m; vze?lo ze sout??e
 • Source ZAO Dílo; fotoarchiv AMO; Vose?ková
 • Coordinates 49.849601, 18.284667
 • District Moravská Ostrava
 • Localization bývalé kulturní st?edisko Pozemních staveb, tzv. Stavba?ov
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO