Eduard Ov?á?ek: T?i totemy / Rodina

 • Name T?i totemy / Rodina
 • Vanished
 • Author Eduard Ov?á?ek
 • Date Of Origin 1970–1972
 • Destruction 21. století
 • Type plastika
 • Material d?evo
 • Status odstran?no z bezpe?nostních d?vod? 5. 8. 2010
 • Placement Exteriér
 • Note a?koli bylo souso?í restaurováno v letech 1995/1996, 4. 8. 2010 se jeden z totem? z?ejm? z d?vodu hniloby d?eva z?ítil; obvodní ú?ad se tehdy dotazoval autora, zda by byla mo?ná oprava, av?ak ten to vylou?il; následující den byly totemy odstran?ny
 • Source ZAO Dílo; Eduard Ov?á?ek na Ostravsku. Ostrava 2001; ??astná; ??astná Poruba; Vose?ková
 • Coordinates 49.828109, 18.189245
 • District Poruba
 • Localization p?ed restaurací Koruna na ul. Mongolská
 • zdroj: Vose?ková
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Jan Vose?ek
 • zdroj: Ú?ad m?stského obvodu Ostrava-Poruba
  datum: 2003
 • zdroj: Ú?ad m?stského obvodu Ostrava-Poruba
  datum: 90. léta 20. století (?)
 • datum: 2007
  foto: Marie Š?astná
 • datum: 2007
  foto: Marie Š?astná
 • popis: po z?ícení jednoho z totem?, které vedlo k odstran?ní sousoší
  datum: 4. 8. 2010
  foto: Nikolas Pistolas
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO