Milan Zezula: dno d?tského brouzdališt?

 • Name dno d?tského brouzdališt?
 • Vanished
 • Author Milan Zezula
 • Date Of Origin 1968–1971
 • Destruction 70.–80. léta 20. století
 • Type mozaika
 • Material keramika
 • Status dno bazénku p?es zimu popraskalo a mozaika byla následn? odstran?na
 • Placement Exteriér
 • Note komise ocenila realizaci a um?lecký výsledek
 • Source ZAO Dílo; sd?lila Zdenka Kolková (dcera autora)
 • Coordinates 49.844716, 18.288283
 • District Moravská Ostrava
 • Localization venkovní d?tské brouzdališt? M?stských lázní (?apkárna)
 • zdroj: poz?stalost Milana Zezuly v dr?ení Zdenky Kolkové
 • zdroj: AMO
  popis: d?tské brouzdališt? ji? bez dla?dicového dekoru
  datum: 1991
  foto: Kv?toslav Kubala