Václav Lokvenc: ?tená?ka / Zamyšlená

 • Name ?tená?ka / Zamyšlená
 • Author Václav Lokvenc
 • Date Of Origin 1958–1959
 • Type reliéf
 • Material šamot
 • Status dobrý, ale okolí degradováno výv?sními štíty obchodu
 • Placement Exteriér
 • Note Vose?ková p?isuzuje autorství v textu bratr?m Kemrovým, u obrázku Vladimíru (patrn? správn? Ladislavu) Martínkovi, ??astná zase ztoto??uje s dílem Dívka s konví Zde?ka Jílka
 • Source ZAO Dílo; ??astná; Vose?ková
 • Coordinates 49.844441, 18.287275
 • District Moravská Ostrava
 • Localization d?m ?. 65 na Sokolské t?íd?
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: reliéf p?ed vybudováním obchodu