Miroslav Rybi?ka: Porubské mládí

 • Name Porubské mládí
 • Vanished
 • Author Miroslav Rybi?ka
 • Date Of Origin 1960
 • Destruction neznámo kdy
 • Type plastika
 • Material laminát
 • Status odstran?no
 • Placement Exteriér
 • Note kamenná varianta sochy z té?e doby byla autorem roku 2016 instalována na ?erné louce (viz heslo)
 • Source PAVLI?ÁK, Petr. Miroslav Rybi?ka. O ?ivot?, um?ní a motocyklech. Ostrava 2008; ??astná
 • Coordinates 49.846059, 18.290875
 • District Moravská Ostrava
 • Localization Komenského sady (p?esná lokalizace neznámá)
 • zdroj: Pavli?ák, Petr. Miroslav Rybi?ka. O ?ivot?, um?ní a motocyklech. Ostrava 2008
 • zdroj: KUPKA, Karel. Socha?ská výzdoba m?sta Ostravy od období po první sv?tové válce po sou?asnost. Záv?re?ná práce. Pedagogický institut v Ostrav? 1964
 • zdroj: soukromá sbírka
  popis: historická rodinná fotografie s plastikou v pozadí