Vladislav Gajda: Kosmická píse?

 • Name Kosmická píse?
 • Vanished
 • Author Vladislav Gajda
 • Date Of Origin 1968–1969
 • Destruction neov??eno
 • Type dekorativní st?na reliéf
 • Material pískovec ho?ický
 • Status ???
 • Placement Interiér
 • Note velikost 370 x 90 cm (sou?ást st?ny o délce 26 m); sou?ástí zakázky pro SB?S také art-protisy Josefa Kolá?e a Jana Provazníka
 • Source ZAO Dílo; GVUO dokumentace
 • Coordinates 49.835386, 18.287553
 • District Moravská Ostrava
 • Localization Komer?ní banka (d?íve Státní banka ?eskoslovenská)
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula