Marek Pra?ák: Sv?tlonoš

 • Název Sv?tlonoš
 • Autor Marek Pra?ák
 • Vznik 2001
 • Typ plastika
 • Materiál laminát mosaz
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka plastika v pozici architektonické plastiky, vytvo?eno pro dané místo z vlastní iniciativy autora; svítící objekt; sv?tlo v kahanu dlouho nefungovalo a bylo obnoveno autorem v sou?innosti s okra?lovacím spolkem Za krásnou Ostravu v prosinci 2013
 • Zdroj ??astná
 • Sou?adnice 49.839237, 18.291200
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace na konzole zadní fasády Ekonomické fakulty VŠB-TUO
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • popis: Sv?tlonoš p?i znovuzprovozn?ní sv?tla v kahanu
  datum: prosinec 2013
  foto: Roman Polášek