neznámý: konstruktivistická mozaika

 • Name konstruktivistická mozaika
 • Author neznámý
 • Date Of Origin 1962 (?)
 • Type mozaika
 • Material sklo
 • Status dv? siln?jší praskliny
 • Placement Exteriér
 • Note mozaika vznikla v dob? p?estavby bývalé secesní ?kolní budovy v letech 1960?63, kdy byla fasáda sjednocena s kachli?kovou fasádou hlavní budovy tehdej?í Hutnické fakulty V?B od arch. Aloise Houby; mozaika pravd?podobn? vznikla v roce 1962, nebo? na po?átku roku 1963 se o ní hovo?í jako o hotové, ani? by se uvád?l autor návrhu; na podzim roku 2015 byla mozaika skupinou aktivních ob?an? vy?i?t?na
 • Coordinates 49.840075, 18.291336
 • District Moravská Ostrava
 • Localization v náro?ním pr?chodu budovy Ekonomické fakulty VŠB-TUO (ul. ?eskobratrská a Sokolská)
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • popis: mozaika p?ed vy?išt?ním
  datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: celkový pohled na náro?í budovy s mozaikou
  datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek