Otto Cienciala: Kv?t / Banány

 • Název Kv?t / Banány
 • Autor Otto Cienciala
 • Vznik 1983–1985
 • Typ fontána plastika
 • Materiál vápenec
 • Stav plastika dobrý, kašna velmi zchátralá a nefunk?ní, brzy bude odstran?na
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka stávající nádr?e mají být odstran?ny a nahrazeny nevelkou kruhovou nádr?í v levé ?ásti prostoru (p?ed vchodem do samoobsluhy); lidov? p?ezdíváno také Banány (asociuje trs banán?)
 • Zdroj Ponzerová; ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.801549, 18.243118
 • ?tvr? Záb?eh nad Odrou
 • Lokalizace p?edprostor okrskového st?ediska Ural na ul. Jugoslávská
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: konec 80. let 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  datum: konec 80. let 20. století
  foto: Petr Sikula