Augustin Handzel: D?v?ra v mír

 • Name D?v?ra v mír
 • Vanished
 • Author Augustin Handzel
 • Date Of Origin 1951–1961
 • Destruction 90. léta 20. století
 • Type plastika
 • Material um?lý kámen
 • Status odstran?no
 • Placement Exteriér
 • Note plastiku vytvo?il Handzel roku 1951, tehdy byla odlita ze sádry pro ONV ?eský T??ín; asi a? po jeho smrti, snad a? kolem roku 1961, byla vytvo?ena z um?lého kamene pro uvedené místo v Ostrav?; socha byla ?asto po?kozována a asi n?kdy po polovin? 90. let byla zdevastovaná plastika místo opravy odstran?na; Vose?ková i ??astná datují dílo do po?átku 50. let, ale monografie Holého o Handzelovi z roku 1960 je?t? o ostravské kopii ml?í
 • Source HOLÝ, Petr. Augustin Handzel. Ostrava 1960; Vose?ková; ??astná; IVÁNEK, Jakub. Novodobé madony I. OstravaBlog, 11. 6. 2014 (http://ostravablog.cz/komentare/novodobe-madony-i/)
 • Coordinates 49.840462, 18.292943
 • District Moravská Ostrava
 • Localization mezi budovou Bá?ských projekt? (dnes Technoprojekt) a Mostem Pionýr?
 • zdroj: soukromá sbírka pohlednic
  datum: 1. polovina 60. let 20. století
  foto: Rudolf Janda
 • zdroj: KUPKA, Karel. Socha?ská výzdoba m?sta Ostravy od období po první sv?tové válce po sou?asnost. Záv?re?ná práce. Pedagogický institut v Ostrav? 1964
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  datum: 90. léta 20. století
  foto: František ?ezní?ek