Ivan Racek, Vja?eslav Irmanov: Dendrit

 • Name Dendrit
 • Vanished
 • Author Ivan Racek Vja?eslav Irmanov
 • Date Of Origin 1967–1968
 • Destruction 90. léta 20. století
 • Type plastika
 • Material ocel
 • Status odstran?no 2000 spole?ností Vítkovice, a. s.
 • Placement Exteriér
 • Note dendrit je stromovitý výb??ek neuronu, který p?ijímá vstupní informaci (nervový vzruch); plastika m?la p?vodn? stát p?ed tzv. Novým ?editelstvím Vítkovických ?elezáren, ale nakonec se uplatnila u hotelového domu Metalurg; realizováno patrn? roku 1968 (chybí doklady, ale lze usuzovat z toho, ?e na samotném konci roku 1967 schváleny návrhy pro realizaci)
 • Source NA Dílo; Vose?ková; poz?stalost Vja?eslava Irmanova v dr?ení vnu?ky Anny Irmanovové; evidence Ú?adu m?stského obvodu Ostrava-Jih
 • Coordinates 49.801190, 18.235166
 • District Záb?eh nad Odrou
 • Localization p?ed hotelovým domem Metalurg
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: p?elom 70./80. let 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  datum: p?elom 70./80. let 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.