Bohumír Krystyn: d?lící st?na

 • Název d?lící st?na
 • Dílo zaniklé
 • Autor Bohumír Krystyn
 • Vznik 1971
 • Zánik neov??eno
 • Typ dekorativní st?na
 • Materiál keramika (?)
 • Stav ???
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka o kolaudaci 2 interiérových d?lících st?n pro hotelový d?m Metalurg se hovo?í ji? v roce 1970 (viz heslo), v roce 1971 v?ak znovu kolaudována dekorativní, tentokrát keramická st?na autora Krystyna ur?ená jen lokalizací ?V?KG Ostrava-Záb?eh?, kterou v?ak ostravská um?lecká komise kolaudovala na po?ádání brn?nské komise
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.800714, 18.235397
 • ?tvr? Záb?eh nad Odrou
 • Lokalizace hotelový d?m Metalurg (?)