Jaroslav Bro?: V dole

 • Název V dole
 • Autor Jaroslav Bro?
 • Vznik 1962–1963
 • Typ reliéf
 • Materiál šamot
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; ??astná Poruba
 • Sou?adnice 49.831991, 18.168372
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace oba vstupy výškového domu na Havlí?kov? nám.
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2020
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek