neznámý: Sv. Florián

 • Name Sv. Florián
 • Author neznámý
 • Date Of Origin 1872
 • Type plastika
 • Material pískovec
 • Status dobrý
 • Placement Interiér
 • Note p?vodn? v prostorech dne?ního sídli?t? Horymírova, kde je dodnes barokní podstavec sochy (viz heslo); socha zhotovena na náklady záb?e?ského rolníka ?tefana Neni?ky a vysv?cena 27. 10. 1872; do hasi?ské zbrojnice p?emíst?no p?i stavb? sídli?t? v roce 1983
 • Source BARCUCH, Antonín ? ROHLOVÁ, Eva. Místopis starého Záb?ehu nad Odrou a Hulvák (pokra?ování). Ostrava 25. P?ísp?vky k d?jinám a sou?asnosti Ostravy a Ostravska. ?enov u Ostravy 2011; P?ENDÍK, Petr. Záb?e?ské hasi?ské zbrojnice. Ostrava-Jih. Po stopách minulosti, dostupné na http://historie.ovajih.cz/zabrezske-hasicske-zbrojnice/
 • Coordinates 49.806956, 18.243877
 • District Záb?eh nad Odrou
 • Localization vstupní chodba hasi?ské zbrojnice na ul. Dolní