Milan Zezula: Ve?erní m?sto / Ostrava

 • Name Ve?erní m?sto / Ostrava
 • Vanished
 • Author Milan Zezula
 • Date Of Origin 1961–1964
 • Destruction neznámo kdy
 • Type dekorativní st?na
 • Material malba
 • Status odstran?no ?i zakryto
 • Placement Interiér
 • Source ZAO Dílo; HOLÝ, Petr. Malá výtvarná recenze. ?ervený kv?t 12/1964
 • Coordinates 49.835787, 18.293736
 • District Moravská Ostrava
 • Localization kavárna polyfunk?ního domu mezi Masarykovým nám. a ul. Zeyerova a Kostelní
 • zdroj: poz?stalost Milana Zezuly v dr?ení Zdenky Kolkové
 • zdroj: poz?stalost Milana Zezuly v dr?ení Zdenky Kolkové
 • zdroj: poz?stalost Milana Zezuly v dr?ení Zdenky Kolkové
 • zdroj: ZAO Dílo