Karel Št?tká?: Mu? a ?ena

 • Name Mu? a ?ena
 • Author Karel Št?tká?
 • Date Of Origin 1961–1964
 • Type supraporta
 • Material sklo
 • Status zachována jen úst?ední supraporta, ale zcela zastín?na novými dve?mi
 • Placement Interiér
 • Note p?vodn? t?i sousedící supraporty, z nich? jedna p?edstavovala dvojici nahých mu??, druhá dvojici nahých ?en a t?etí (úst?ední) oble?enou dvojici mu?e a ?eny
 • Source ZAO Dílo; HOLÝ, Petr. Malá výtvarná recenze. ?ervený kv?t 12/1964
 • Coordinates 49.835649, 18.293543
 • District Moravská Ostrava
 • Localization nad vchodem do restaurace Astoria
 • zdroj: ZAO Dílo
  popis: návrhy všech t?í skel
 • zdroj: ZAO Dílo
  popis: brzy po realizaci
 • zdroj: ZAO Dílo
  popis: brzy po realizaci