neznámý: Sv. Florián

 • Name Sv. Florián
 • Author neznámý
 • Date Of Origin po roce 1763
 • Type plastika
 • Material pískovec
 • Status dobrý
 • Placement Exteriér
 • Note opravován 1773; 1960 odstran?n, ve 2. polovin? 60. let se uva?ovalo o instalování u kostela sv. Václava, ale snahy nenapln?ny; 1983 instalován u kostela v Hrab?vce; 2008 po renovaci znovu instalován na hlavním ostravském nám?stí (oproti p?vodnímu stavu obrácen o 180?, tedy zády ke Staré radnici); kulturní památka
 • Source ??astná; Zpátky do Ostravy! Ostravský kulturní zpravodaj 5/1967; HALÁTEK, Dalibor. Nejstar?í ostravské nám?stí a jeho mariánský sloup. St?hovavý monument a jeho návrat na p?vodní místo. In: Socha ? architektura ? ve?ejný prostor. Ostrava 2008
 • Coordinates 49.835694, 18.292918
 • District Moravská Ostrava
 • Localization Masarykovo nám.
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek