Vladislav Gajda: Milicioná?

 • Name Milicioná?
 • Vanished
 • Author Vladislav Gajda
 • Date Of Origin 1961–1962
 • Destruction 90. léta 20. století
 • Type plastika
 • Material diorit prachatický
 • Status odstran?no
 • Placement Exteriér
 • Note instalováno po rekonstrukci nám?stí, p?i které byl odstran?n Mariánský sloup a socha sv. Floriána; brzy po revoluci 1989 odstran?no; m?lo by být ulo?eno v hale 520 v Dolní oblasti Vítkovic, ov?em dosud nenalezeno
 • Source ZAO Dílo; Gajda; Archiv Vítkovice, a. s.; ??astná; Vose?ková
 • Coordinates 49.835521, 18.292961
 • District Moravská Ostrava
 • Localization Masarykovo nám.
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: KUPKA, Karel. Socha?ská výzdoba m?sta Ostravy od období po první sv?tové válce po sou?asnost. Záv?re?ná práce. Pedagogický institut v Ostrav? 1964
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  datum: 70. léta 20. století (?)
  foto: Petr Sikula
 • datum: 80. léta 20. století
  foto: Jan Vose?ek