Johann Hyacint Zelander: Mariánský sloup

 • Name Mariánský sloup
 • Author Johann Hyacint Zelander
 • Date Of Origin 1702
 • Type plastika
 • Material pískovec
 • Status dobrý
 • Placement Exteriér
 • Note opravován 1773 (tehdy dopln?ny na podstavec sloupu 4 rokokové vázy); 1960 odstran?n, zva?ovalo se umíst?ní na Jiráskovo nám. (Ku?í rynek), av?ak sloup byl odvezen a uskladn?n v zámeckém parku v Krava?ích; i p?es snahy p?edních kulturních osobností m?sta se jeho nová instalace v Ostrav? ve 2. polovin? 60. let neuskute?nila (?asem se ?ást sloupu ocitla na evangelickém h?bitov? v Krava?ích, ?ást v ZOO Ostrava); teprve 1992 po renovaci, p?i ní? byly dopln?ny t?i ztracené vázy, znovu instalován (oproti p?vodnímu umíst?ní obrácen o 180?, Panna Marie je tedy zády ke Staré radnici); poslední oprava 2007; kulturní památka
 • Source ??astná; Zpátky do Ostravy! Ostravský kulturní zpravodaj 5/1967; HALÁTEK, Dalibor. Nejstar?í ostravské nám?stí a jeho mariánský sloup. St?hovavý monument a jeho návrat na p?vodní místo. In: Socha ? architektura ? ve?ejný prostor. Ostrava 2008
 • Coordinates 49.835577, 18.292832
 • District Moravská Ostrava
 • Localization Masarykovo nám.
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek