Miroslav Rybi?ka: Léka?ka s dít?tem

 • Name Léka?ka s dít?tem
 • Author Miroslav Rybi?ka
 • Date Of Origin 1961–1962
 • Type plastika architektonická
 • Material pískovec
 • Status dobrý
 • Placement Exteriér
 • Note ??astná i Vose?ková uvád?jí jako Matka s dít?tem
 • Source PAVLI?ÁK, Petr. Miroslav Rybi?ka. O ?ivot?, um?ní a motocyklech. Ostrava 2008; ??astná; ??astná Poruba; Vose?ková; IVÁNEK, Jakub. Novodobé madony I. OstravaBlog, 11. 6. 2014 (http://ostravablog.cz/komentare/novodobe-madony-i/)
 • Coordinates 49.828300, 18.185678
 • District Poruba
 • Localization zdravotní st?edisko na Jilemnického nám.
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek