neznámý: Hodiny míru

 • Název Hodiny míru
 • Dílo zaniklé
 • Autor neznámý
 • Vznik 1967
 • Zánik 70.–80. léta 20. století
 • Typ plastika
 • Materiál kov
 • Stav odstran?no 1988
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka Vose?ková uvádí jako autora Bed?icha Vone?e, co? by mohlo ukazovat na Ludvíka Vone?e, ale v rámci jeho díla nijak nedolo?eno; rovn?? Vose?kovou uvád?ná datace 1967 je nejistá, nebo? je?t? na fotkách z po?átku 70. let objekt není p?ítomen
 • Zdroj Vose?ková
 • Sou?adnice 49.832574, 18.294236
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace ?erná louka, p?ed pavilonem G
 • zdroj: Vose?ková
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Jan Vose?ek
 • zdroj: Vose?ková
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Jan Vose?ek