Ji?í Myszak: Vzhlí?ející

 • Název Vzhlí?ející
 • Autor Ji?í Myszak
 • Vznik 1961–1965
 • Typ fontána plastika
 • Materiál travertin
 • Stav plastika dobrý, fontána zrušena
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka p?vodn? sou?ást ka?ny proponované nejprve na tehdej?í Nám?stí Lidových milicí, pozd?ji na nám?stí?ko mezi kostelem sv. Václava a polyfunk?ním domem mezi Masarykovým nám. a ul. Zeyerova, nakonec v?ak ka?na instalována na ?erné louce, asi v polovin? 90. let zru?ena a socha pohozena na chodb? pavilonu (zvenku viditelné p?es sklo)
 • Zdroj ZAO Dílo; HOLÝ, Petr. Ji?í Myszak. Sochy. Ostrava 1991; ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.832854, 18.292951
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace ?erná louka, pod vnit?ním schodišt?m pavilonu A
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  popis: socha po zrušení kašny voln? polo?ená v areálu bývalého výstavišt?
  datum: 2. polovina 90. let 20. století
  foto: František ?ezní?ek
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  popis: socha po zrušení kašny voln? polo?ená v areálu bývalého výstavišt?
  datum: 2. polovina 90. let 20. století
  foto: František ?ezní?ek
 • popis: sou?asné umíst?ní sochy pod schody hlavního pavilonu
  datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: p?vodní umíst?ní na fontán? v Parku kultury a oddechu