František Radvan: Ošet?ovatelka s dít?tem

 • Název Ošet?ovatelka s dít?tem
 • Autor František Radvan
 • Vznik 1958–1962
 • Typ plastika
 • Materiál laminát
 • Stav a?koli 2010 opraveno a nov? nat?eno, dít? má ji? ura?eno p?irození; d?ev?né stoly restaurace na terase ruší jak dojem sochy, tak samotné terasy v bruselském stylu
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka zamý?leno v palené hlín?; p?vodn? p?ed plastikou ka?na; Vose?ková uvádí jako spoluautora J. Hlavi?ku ? ve skute?nosti mín?n architekt Ji?í Lavi?ka, kterého zmi?ují archivní prameny a m?l by být patrn? autorem architektonické ?ásti fontány ukon?ující terasu; ??astná i Vose?ková uvád?jí jako autora Jana Hánu, ale archivní materiály potvrdily, ?e Hána byl autorem dnes nezv?stných laminátových reliéf? ve vstupní hale (viz heslo)
 • Zdroj NA Dílo; ??astná; ??astná Poruba; Vose?ková; IVÁNEK, Jakub. Novodobé madony II. OstravaBlog, 10. 7. 2014 (http://ostravablog.cz/komentare/novodobe-madony-ii/)
 • Sou?adnice 49.831282, 18.178165
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace u terasy restaurace za budovou polikliniky na ul. Opavské
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO