Vladislav Gajda: Mokrý kámen

 • Name Mokrý kámen
 • Vanished
 • Author Vladislav Gajda
 • Date Of Origin 1974–1975
 • Destruction 90. léta 20. století
 • Type fontána plastika
 • Material pískovec ho?ický
 • Status zni?eno s veškerým za?ízením interiéru
 • Placement Interiér
 • Note sou?ást exkluzivních interiér? podle návrhu Radima Ulmanna; u??í výb?rové ?ízení 1974
 • Source ZAO Dílo; Gajda
 • Coordinates 49.834726, 18.287440
 • District Moravská Ostrava
 • Localization interiér bývalého ?edoku na Nádra?ní ul.
 • zdroj: DVO?ÁK, František. Vladislav Gajda. Ostrava 1980
  foto: Petr Sikula (?)
 • zdroj: poz?stalost Vladislava Gajdy v dr?ení syna Jakuba Gajdy
 • zdroj: poz?stalost Vladislava Gajdy v dr?ení syna Jakuba Gajdy
 • zdroj: GVUO
  popis: prostory ?edoku s Mokrým kamenem v pop?edí nalevo
 • zdroj: poz?stalost Vladislava Gajdy v dr?ení syna Jakuba Gajdy
  popis: prvotní instalace s dla?dicemi, které um?lecká komise p?i kolaudaci na?ídila odstranit pro nevhodnost