Karel Vávra (?): Pomník ser?anta Nikolaje Ov?inikova

 • Name Pomník ser?anta Nikolaje Ov?inikova
 • Vanished
 • Author Karel Vávra (?)
 • Date Of Origin 1945
 • Destruction 90. léta 20. století
 • Type památník plastika
 • Material um?lý kámen
 • Status v 90. letech odstran?no a nahrazeno oby?ejným pomníkem bez um?leckých prvk?
 • Placement Exteriér
 • Note na míst?, kde padl devatenáctiletý sov?tský letec sest?elený p?i osvobozování m?sta Ostravy; a?koli v AMO i u Vose?kové je za autora ozna?en Karel Vávra, v jeho poz?stalosti jsme k danému objektu nena?li zmínku
 • Source fotoarchiv AMO; Vose?ková
 • Coordinates 49.825723, 18.241842
 • District Hulváky
 • Localization na Hulváckém kopci u smy?ky tramvaje
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  datum: po?átek 90. let 20. století
  foto: František ?ezní?ek
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  datum: 1947
  foto: autor neznámý
 • zdroj: fotoarchiv AMO