Karel Vašut: busta Julia Fu?íka

 • Name busta Julia Fu?íka
 • Vanished
 • Author Karel Vašut
 • Date Of Origin 1959
 • Destruction 90. léta 20. století
 • Type busta plastika
 • Material bronz
 • Status nenalezeno
 • Placement Exteriér
 • Note autor dílo datuje 1959, ov?em odlití do bronzu se ?e?ilo je?t? dlouho poté (odlitek a? 1961, a?koli m?l být hotov ji? o rok d?íve); busta byla nejprve instalována na míst? Masarykovy busty p?ed ?kolou v Kun?i?kách a teprve pozd?ji p?emíst?na do Kun?ic
 • Source ZAO Dílo; Karel Va?ut. Fren?tát pod Radho?t?m 2004; SÝKOROVÁ, Hana. Pomníky T. G. Masaryka. Ostrava 2007; fotoarchiv AMO
 • Coordinates 49.798474, 18.303391
 • District Kun?ice
 • Localization p?ed u?ilišt?m Nové huti
 • zdroj: Karel Vašut. Frenštát pod Radhošt?m 2004
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: ?ervenec 1989
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula