Vincenc Havel: busta Antonína Zápotockého

  • zdroj: fotoarchiv AMO
    datum: 80. léta 20. století
    foto: Petr Sikula