Miroslav Rybi?ka: fontána

 • Name fontána
 • Author Miroslav Rybi?ka
 • Date Of Origin 1987–po?átek 90. let 20. století
 • Type fontána
 • Material kámen mramor
 • Status dobrý
 • Placement Exteriér
 • Note autor navrhl rovn?? varianty s letícím ptákem a chlapcem, av?ak komise doporu?ila neutrální motiv ?e?ený modern?j?ím zp?sobem; vnit?ní ?ást ka?ny ?e?ena benátskou dla?bou
 • Source ZAO Dílo; PAVLI?ÁK, Petr. Miroslav Rybi?ka. O ?ivot?, um?ní a motocyklech. Ostrava 2008; Ponzerová; ??astná
 • Coordinates 49.778813, 18.253065
 • District Dubina
 • Localization u obchodního st?ediska na ul. Aloise Gavlase (p?i vyúst?ní podchodu)
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek