Ji?í Myszak, Vladislav Gajda: Kultura, Zem?d?lství, Pr?mysl

 • Name Kultura, Zem?d?lství, Pr?mysl
 • Author Ji?í Myszak Vladislav Gajda
 • Date Of Origin 1955–1957
 • Type plastika architektonická
 • Material um?lý kámen
 • Status plastika Pr?mysl byla pro zchátralost odstran?na
 • Placement Exteriér
 • Note první cena v krajské sout??i 1955; Vose?ková uvádí názvy Oslava mládí a Oslava práce; sou?ást kulturní památky
 • Source HOLÝ, Petr. Ji?í Myszak. Sochy. Ostrava 1991; Gajda; ??astná; ??astná Poruba; Vose?ková
 • Coordinates 49.828426, 18.172518
 • District Poruba
 • Localization atika náro?í výškového domu u rondelu na Hlavní t?íd?
 • popis: Kultura
  datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • popis: Zem?d?lství
  datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • zdroj: poz?stalost Vladislava Gajdy v dr?ení syna Jakuba Gajdy
  popis: Ji?í Myszak (vpravo) a Vladislav Gajda p?i práci na modelu 1 : 1 plastiky Zem?d?lství
 • zdroj: poz?stalost Vladislava Gajdy v dr?ení syna Jakuba Gajdy
  popis: Ji?í Myszak (vlevo) a Vladislav Gajda p?i práci na modelu 1 : 1 plastiky Zem?d?lství
 • zdroj: poz?stalost Vladislava Gajdy v dr?ení syna Jakuba Gajdy
  popis: model 1 : 1 sejmuté plastiky Pr?mysl
 • zdroj: poz?stalost Vladislava Gajdy v dr?ení syna Jakuba Gajdy
  popis: model 1 : 1 sejmuté plastiky Pr?mysl
 • zdroj: poz?stalost Vladislava Gajdy v dr?ení syna Jakuba Gajdy
  popis: model 1 : 1 sejmuté plastiky Pr?mysl