neznámý: hornické a léka?ské symboly

 • Name hornické a léka?ské symboly
 • Author neznámý
 • Date Of Origin 1957 (?)
 • Type reliéf
 • Material keramika
 • Status reliéfy dobrý, budova zchátralá a opušt?ná
 • Placement Exteriér
 • Note Vose?ková ozna?ila za autora Ji?ího Myszaka, který je autorem výzdoby brány dolu, ale Eva Myszaková pop?ela (zakázka pro Myszaka skute?n? ?la odd?len?); reliéfy objednány 1956, ale dal?í materiály se ve fondu Díla nedochovaly
 • Source ZAO Dílo; um?leckohistorické pracovi?t? SZM (poz?stalost Karla Vávry)
 • Coordinates 49.862127, 18.315502
 • District He?manice
 • Localization bývalá poliklinika Dolu He?manice (kdysi Rudý ?íjen)
 • datum: 2012
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2012
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO