neznámý: Sv. Jan Nepomucký

 • Name Sv. Jan Nepomucký
 • Author neznámý
 • Date Of Origin 19. století (?)
 • Type plastika
 • Material d?evo
 • Status dobrý, novodobý nát?r
 • Placement Interiér
 • Note kaple se p?ipomíná poprvé roku 1771 a je patrn? nejstar?ím sakrálním objektem ve vsi; sv. Jana Nepomuckého má Krásné Pole rovn?? ve znaku
 • Coordinates 49.845462, 18.123449
 • District Krásné Pole
 • Localization kaple sv. Jana Nepomuckého v centru vsi (vedle ú?adu m?stského obvodu)
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek