Karel Vávra: Hornický u?e?

 • Name Hornický u?e?
 • Author Karel Vávra
 • Date Of Origin 1952–1953
 • Type plastika
 • Material pískovec
 • Status místy obito a následn? vyspraveno, hlava v minulosti patrn? ubita a znovu p?ipevn?na
 • Placement Interiér
 • Note Vose?ková datuje 1963, ale Vávrovo fotoalbum o 10 let d?íve; stávalo p?vodn? p?ed budovou hornického u?ili?t?, patrn? po p?em?n? hornického u?ili?t? na st?ední ?kolu jiného zam??ení p?emíst?no do interiéru; Vose?ková lokalizuje do Pustkovce, av?ak ?kola le?í na katastru Poruby
 • Source Vose?ková; poz?stalost Karla Vávry v dr?ení Marka Penhakera
 • Coordinates 49.835928, 18.168916
 • District Poruba
 • Localization interiér hornického u?ilišt? (dnes St?ední škola prof. Zde?ka Mat?j?ka)
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • zdroj: poz?stalost Karla Vávry v dr?ení Marka Penhakera
  popis: model sochy Hornického u?n?