Zden?k Má?el: D?tské hry

 • Name D?tské hry
 • Author Zden?k Má?el
 • Date Of Origin 1956–1960
 • Type sgrafito
 • Material sgrafito
 • Status v?tšina výjev? zcela zv?tralá, tak?e ji? nejde vid?t ani jejich obrysy
 • Placement Exteriér
 • Note celkem 20 výplní; Vose?ková datuje 1960 (snad rok dokon?ení), av?ak budova projektována ji? od roku 1956
 • Source ZAO Dílo; Vose?ková; BÁRTA, Jaromír. Architektonická skulptura Ostravy-Poruby. Bakalá?ská práce, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005
 • Coordinates 49.831172, 18.174093
 • District Poruba
 • Localization zadní pr??elí obou školních budov na ul. Porubská
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek