neznámý: Srp a kladivo

  • zdroj: fotoarchiv AMO
    popis: plastika p?ed ZŠ v Kun?i?kách
    foto: 80. léta 20. století (?)
  • zdroj: starý kalendá? Nové huti
    popis: plastika p?ed správní budovou Nové huti
    foto: 1975