Augustin Handzel: Akt

 • Name Akt
 • Author Augustin Handzel
 • Date Of Origin 30. léta 20. století (?)
 • Type plastika
 • Material um?lý kámen
 • Status dobrý
 • Placement Exteriér
 • Note p?vodn? výzdoba vily na Ostravici, která ve 2. polovin? 20. století slou?ila jako za?kolovací a rekrea?ní st?edisko Ostravských vodáren a kanalizací; p?i prodeji vily v novém tisíciletí byla plastika p?enesena do areálu vodáren v Ostrav?
 • Coordinates 49.823960, 18.235183
 • District Nová Ves
 • Localization areál vodárny v Nové Vsi
 • datum: 2018
  foto: Ludmila Janoušková
 • foto: Ludmila Janoušková