Jaroslava Zahradníková Brychtová, Stanislav Libenský: Úroda a Tv?rce / Úroda a Pr?mysl / ?ena a Mu?

 • Name Úroda a Tv?rce / Úroda a Pr?mysl / ?ena a Mu?
 • Author Jaroslava Zahradníková Brychtová Stanislav Libenský
 • Date Of Origin 1958–1960
 • Type dekorativní st?na vitrá?
 • Material beton sklo
 • Status nyní v obnov?
 • Placement Interiér
 • Note 2 vitrá?ové st?ny ze sklobetonu nad odpo?ivadly schodi?t?; Vose?ková uvádí chybn?, ?e jde o olejové obrazy
 • Source Vose?ková; STRAKO?, Martin. Kulturní domy na Ostravsku v kontextu architektury a um?ní 20. století. Základní kameny spole?nosti. Ostrava 2012; Výstava ?eleznobrodského skla v Bratislave 1961. Bratislava 1961
 • Coordinates 49.827032, 18.167447
 • District Poruba
 • Localization schodišt? Domu kultury Poklad
 • zdroj: Výstava ?eleznobrodského skla v Bratislave 1961. Bratislava 1961
  popis: Tv?rce
  foto: Jind?ich Brok
 • zdroj: Výstava ?eleznobrodského skla v Bratislave 1961. Bratislava 1961
  popis: Úroda (detail)
  foto: Jind?ich Brok
 • zdroj: spisovna Domu kultury Poklad, s. r. o.
 • datum: 2000
  foto: Martin Strakoš