Ev?en Scholler: Kv?ty na uvítanou

 • Název Kv?ty na uvítanou
 • Dílo zaniklé
 • Autor Ev?en Scholler
 • Vznik 1982–1987
 • Zánik neov??eno
 • Typ reliéf
 • Materiál laminát
 • Stav nenalezeno
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka p?vodn? zamý?leno v kovu, ale nakonec provedeno ze zlaceného laminátu; bylo umíst?no naproti vchodu na st?n? oblo?ené travertinem; osud díla neznámý (snad spolu s jinými díly p?emíst?no p?i prodeji hotelu do budovy Moravských chemických závod?, ta v?ak nebyla zp?ístupn?na)
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.829061, 18.261844
 • ?tvr? Mariánské Hory
 • Lokalizace vstupní hala n?kdejší ubytovny Chemik (dnes Harmony Club Hotel)