Marie Fidrichová: keramický pouta?

  • Název keramický pouta?
  • Dílo zaniklé
  • Autor Marie Fidrichová
  • Vznik 1976–1978
  • Zánik neznámo kdy
  • Typ pouta?
  • Materiál keramika
  • Stav nenalezeno
  • Umíst?ní Exteriér
  • Zdroj ZAO Dílo
  • Sou?adnice 49.844423, 18.157302
  • ?tvr? Poruba
  • Lokalizace okrskové st?edisko v VIII. obvodu Poruby (p?esná lokalizace nejistá)