neznámý: Sv. Jan Nepomucký

 • Name Sv. Jan Nepomucký
 • Author neznámý
 • Date Of Origin p?ed rokem 1719 (?)
 • Type plastika
 • Material d?evo
 • Status dobrý (chybí svatozá? a palmová ratolest)
 • Placement Interiér
 • Note p?vodní inventá? kaple sv. Jana Nepomuckého ve Staré B?lé pod h?bitovem, která vznikla podle kroniká?ských zpráv za zdej?ího p?sobení fará?e Ji?ího Abrahama Krsy v letech 1699?1719; kaple pozd?ji p?estav?na, socha tam v?ak umíst?na a? do roku 2003, kdy byla z obavy p?ed kráde?í p?enesena do interiéru kostela a v kapli nahrazena obrazem (fotografií) sochy s po?íta?ov? dopln?nými atributy svatozá?e a palmového listu, které samotná socha ji? dávno ztratila
 • Source STIBOR, Ji?í. Stará B?lá 1272?1918. Ostrava 1997; http://www.ludmilka.estranky.cz/clanky/cirkevni-pamatky-prezivaji/kaplicka.html
 • Coordinates 49.762797, 18.237543
 • District Stará B?lá
 • Localization uvnit? kostela sv. Jana Nepomuckého