Bronis?aw Firla (?): Kostky / d?tské h?išt?

 • Name Kostky / d?tské h?išt?
 • Author Bronis?aw Firla (?)
 • Date Of Origin p?elom 60./70. let 20. století
 • Type d?tské h?išt?
 • Material beton
 • Status dobrý
 • Placement Exteriér
 • Note pravd?podobn? herní prvek vzniklý p?i výstavb? sídli?t?, snad by mohl být autorem arch. Firla, který byl hlavním projektantem a rovn?? spoluautorem nedaleké fontány, která byla také sestavena z betonových kostek (viz heslo)
 • Coordinates 49.783299, 18.260342
 • District Hrab?vka
 • Localization mezi blokem dom? na ul. Františka Hajdy a bývalými jeslemi (dnes pivnice Školka)
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek