Eduard Ov?á?ek: Mobilní st?na

 • Name Mobilní st?na
 • Vanished
 • Author Eduard Ov?á?ek
 • Date Of Origin 1970
 • Destruction neznámo kdy
 • Type dekorativní st?na
 • Material d?evo
 • Status d?m zbo?en
 • Placement Interiér
 • Note r?zn? tvarované vertikální panely o vý?ce zhruba 2,5 m upevn?né na ty?ích, které se otá?ely
 • Source sd?lil Eduard Ov?á?ek
 • Coordinates 49.835192, 18.292625
 • District Moravská Ostrava
 • Localization prodejna optiky na dnešním Masarykov? nám. (p?esná lokalizace nejistá)
 • zdroj: archiv Eduarda Ov?á?ka
  popis: model realizace