Václav Uruba: busta Leoše Janá?ka

 • Name busta Leoše Janá?ka
 • Author Václav Uruba
 • Date Of Origin 1977 (?)
 • Type busta plastika
 • Material sádra
 • Status dobrý
 • Placement Interiér
 • Note busta vznikla k výro?í 50 let od úmrtí Leo?e Janá?ka pro budovu bývalého sanatoria, kde hudební skladatel roku 1928 zem?el (koresponduje s ní pam?tní deska ve vstupním prostoru budovy); realizace spadá mo?ná do roku 1977, kdy komise posuzovala 5 sádrových model? busty Leo?e Janá?ka, které Uruba odevzdal odboru kultury Národního výboru m?sta Ostravy; iniciátorem realizace v?ak byla ?eskoslovenská filharmonie Ostrava; akce v následujících letech pokra?ovala zhotovením vápencové busty pro exteriér, která byla umíst?na p?ed M?stským ústavem národního zdraví (dnes p?esunuta p?ed Janá?kovu konzervato?, viz heslo)
 • Source ZAO Dílo
 • Coordinates 49.834016, 18.277111
 • District Moravská Ostrava
 • Localization schodišt? ?editelství M?stské nemocnice na Fifejdách
 • datum: 2016
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2016
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2016
  foto: Roman Polášek