neznámý: Sv. Florián

 • Name Sv. Florián
 • Vanished
 • Author neznámý
 • Date Of Origin 19. století (?)
 • Destruction neznámo kdy
 • Type plastika architektonická
 • Material d?evo (?)
 • Status d?m zbo?en a plastika p?edána do Ostravského muzea
 • Placement Exteriér
 • Note so?ka v nice statku rodiny Mikolajkovy
 • Source fotoarchiv AMO; sd?lení pam?tník?
 • Coordinates 49.858134, 18.271832
 • District P?ívoz
 • Localization na ul. Hlu?ínská (v blízkosti dnešního komplexu gará?í u ul. K?iš?anova)
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: statek rodiny Mikolajkovy s nikou pro sošku sv. Floriánka
 • zdroj: fotoarchiv AMO