Miloslav Hájek: plastiky pro Háj vzpomínek

 • Název plastiky pro Háj vzpomínek
 • Autor Miloslav Hájek
 • Vznik 1981
 • Typ plastika
 • Materiál pískovec
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka dv? shodné plastiky slou?ící jako ob?adní st?l a ?ecký ohe?
 • Zdroj Spolupráce výtvarníka s architektem. P?ehled prací za rok 1981. Praha [1982]
 • Sou?adnice 49.830507, 18.310703
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace vsypová lou?ka, h?bitov na Slezské Ostrav?
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek